اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911973814209119738142

دارای مدرک معماری/سن 30/سابقه 12 سال/3اکیپ/لوازم کامل/اجرای سقف و ستون و پی توافقی