اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
خیابان فرد جهان گرگان استان گلستان IR
0911961951909119619519

کارشناسی معماری/سن 33 سال/سابقه 12 سال/اجرای تمامی کار های طراحی و تریدی مکس و…