اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
‫بلوار دانشگاه‬‎ گرگان استان گلستان IR
0911370989109113709891

لوله کشی ,شوفاژو تعمیر/دارای مدرک فنی حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 30 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجرای کار لوله کشی اب5,فاضلاب5,شوفاژ توافقی