اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0939309260509393092605

سن 37سال/12 سال سابقه/تجربه بالا/هزینه رنگ پلاستیک 6,روغنی10,اکرولیک10ت