اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
امام رضا 1 گرگان استان گلستان IR
0911962890409119628904

دارای مدرک فنی/سن 38 ساله/سابقه 18 سال/هزینه توافقی