اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Unnamed Road Gorgan Golestan Province IR
0911968930409119689304

سن44 سال/17 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 10و بدنه از12هزار تومان