اسا اندیش
علي آباد كتول، استان گلستان، ایران
خیابان کبودوال (خارکلا) علي آباد كتول استان گلستان IR
0911900226309119002263

نقاشی ساختمان/ سن 21سال/4سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک از 7,روغنی از10 و اکرولیک 12 هزار تومان