اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911178245109111782451

سن 33 سال/12 سال سابقه/تجربه بالا/هزینه رنگ پلاستیک 7,روغنی15,اکرولیک15ت