اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Shahid Beheshti Street (Jorjan) Gorgan Golestan Province IR
0922841533009228415330

نقاشی ساختمان/10سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک از 7,روغنی از15,اکرولیک15 و کنیتکس 10هزار تومان و کاغذ رولی 15