اسا اندیش
عدالت 39,گرگان
Edalat 38 Gorgan Golestan Province IR
0911277622409112776224

درای مدرک فنی و حرفه ای/سن 39 سال/20سال سابقه اجرایی سنگ کاری و نما و ساب زنی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 10 و نما ساده از16 و رومی از 35 هزار تومان به بالا و ساب زنی توافقی