اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
خیابان ولی‌عصر گرگان استان گلستان IR
0911967302209119673022

دارای جواز کسب/سن 35 سال/سابقه کار 10/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار و نیرو کامل و به روز