اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
خرداد مرکزی گرگان استان گلستان IR
0911420480109114204801

سن 35سال/15 سال سابقه/تجربه بالا/هزینه رنگ پلاستیک 5,روغنی9,اکرولیک13ت