اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Unnamed Road Gorgān - گرگان IR
0911964479809119644798

سن 37 سال/15سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدنه 13 هزار تومان