اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار صیاد شیرازی گرگان استان گلستان IR
0911947089509119470895

انجام کلیه کار های برقی/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 28 سال/سابقه کاری 5سال/هزینه اجرای کار توافقی