اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، دخانیات، ایران
شهید فلاحی گرگان استان گلستان IR
0911966001809119660018

دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 33سال/سابقه کاری 15سال/هزینه اجرای کار توافقی