اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، خیابان شهید رجایی، ایران
خیابان شهید رجایی گرگان استان گلستان IR
0911377779209113777792

دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 29 سال/15سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کاغذ دیواری رولی 15,پارکت 6 و کمپارس از 4 هزار تومان