اسا اندیش
قلعه حسن، گرگان، استان گلستان، ایران
0935152707109351527071

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 40 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجرای کار نصب پنل متری10,ورق طرح سفال از 2500,نصب ناودانی از متری 100 تومان و سردر با توجه به کار توافقی