اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
‫خیابان زنگیان گرگان استان گلستان IR
0922614962009226149620

سن 30 سال/سابقه اجرای کار 8 سال/دارای مدرک/هزینه نما رومی از 35,ساده از 20 هزار تومان