اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
چاله باغ گرگان IR
0935979466009359794660

اجرای نقاشی ساختمان/ سن 28سال/15 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک از 7,روغنی از12,اکرولیک از12و کنیتکس از 7هزار تومان