اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911522062509115220625

سن 29سال/10 سال سابقه/تجربه بالا/هزینه رنگ پلاستیک از 7,روغنی16,اکرولیک13 و کنتکس 13ت