اسا اندیش
علي آباد كتول، استان گلستان، ایران
امید 5 علي آباد كتول استان گلستان IR
0911170708809111707088

نقاشی ساختمان/ سن 40 سال/18 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک از 7,روغنی از10,کناف از22,پارکت متری 6 و کنیتکس متری 8,اکرولیک10,رنگ چوب 35 هزار تومان و کمپارس و کاغذ دیواری توافقی