امامی
استان گلستان، گرگان، چوب بری، ایران
چوب بری گرگان استان گلستان IR
0911419971509114199715

اجرای نقاشی ساختمان و کناف و کمپارس/ سن 33 سال/15 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک 7,روغنی 14,نقاشی کناف22,نصب کناف15 و کمپارس 10 هزار تومان