آسا اندیش
استان گلستان، گرگان، میدان گرگان‌پارس، ایران
میدان گرگان‌پارس گرگان استان گلستان IR
0911370089309113700893

دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 45 سال/24سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از12,راه پله از16,ابزار از 3,نماساده از17,نما رومی از40هزار تومان