اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
لامعی 5 گرگان استان گلستان IR
0911971921109119719211

دارای جواز کسب/سن 45 سال/15 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار داربست از متری 120 برای 1 ماه و ایزوگام شرق 2 لایه با ضمانت از متری 15 هزار تومان