اسا اندیش
گرگان,شهرک شهریار
Unnamed Road Gorgan Golestan Province IR
0938966905709389669057

سن 35 سال/18 سال سابقه اجرایی /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار ساده از 5 و ابزار از 10 و نور مخفی35هزار تومان