اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
امام رضا 1 گرگان استان گلستان IR
0917708289209177082892

دارای مدرک فنی حرفه ای/نقاشی ساختمان/ سن 44سال/23 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک از 3,روغنی از22هزار تومان