اسا اندیش
گرگان,انقلاب
کوچه انقلاب 8 گرگان استان گلستان IR
0936254603909362546039

دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 30 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی/انجام کار های نجاری