اسا اندیش
شهرک سپاه گرگان
خرداد مرکزی گرگان استان گلستان IR
0930177744809301777448

دارای جواز کسب /سن 27 سال/8 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی