اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
امام رضا 6 Gorgan Golestan Province IR
0911517856009115178560

سن 30سال/10 سال سابقه/تجربه بالا/هزینه رنگ پلاستیک از 8,روغنی14,اکرولیک14ت