اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
طالقانی 5 گرگان استان گلستان IR
0911973632209119736322

دارای مدرک فنی حرفه ای/اجرای نقاشی ساختمان و کناف و الیاف/ سن 31 سال/11 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک 7,روغنی 13,اکرولیک 12,الیاف از 7,ابریشم 14 و کاغذ از 60 هزار تومان با مصالح