اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
پاسداران گرگان استان گلستان IR
0935905449309359054493

دارای جواز کسب /سن 33 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی