میری
Feyz Ābād - فیض آباد، Unnamed Road, ایران
کماسی Gorgan Golestan Province IR
0903630271209036302712

دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 29سال/14 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار نما ساده از25 و نما رومی از45 هزار تومان