اسا اندیش
سرخنکلا، استان گلستان، ایران
خیابان مقدم-5 سرخنکلا Golestan Province IR
0938176080309381760803

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 30 سال/سابقه کاری 8 سال/هزینه اجرای کار کمپارس متری 12,سفید ساده 45,طرح دار 60,ورق الومینیوم 12,طرح سفال 5 هزار تومان