اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، خیام، ایران
خیابان امام خمینی گرگان استان گلستان IR
0911900073309119000733

لوله کشی ,شیرآلات,لوله باز کنی,آبگرمکن,و تعمیر/دارای مدرک فنی حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35 سال/سابقه کاری 6 سال/هزینه اجرای کار درب و پنجره 2500