رحیمی
Golestan Province, Gorgan, 12 st, ایران
طهماسبی گرگان استان گلستان IR
0911771070109117710701

دارای مدرک فنی و حرفه ای/ سن 30سال/17سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک 7,روغنی از15 هزار تومان و نصب کاغذ دیواری 15 هزار تومان