اسا اندیش
قلعه حسن، گرگان، استان گلستان، ایران
0935073030209350730302

سن 40 سال/سابقه 20 سال/هزینه سیمان کاری از 4,آجر گری 6 هزار تومان