اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
جانبازان گرگان استان گلستان IR
0938923162409389231624

دارای مدرک فنی و حرفه ای/اجرای نقاشی ساختمان و زیبا سازی تخصصی/ سن 35سال/10 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار با توجه کار