اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Gorganpars,east tir Gorgan Golestan Province IR
0911962779009119627790

سن 35سال/14 سال سابقه/تجربه بالا/هزینه رنگ پلاستیک از 7,روغنی15,اکرولیک 13 و کناف از20ت