اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
شهدا گرگان استان گلستان IR
0937233542109372335421

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کامل/سن 28 سال/سابقه کاری 10 سال/هزینه اجرای کار روزی از 70ت