اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
میدان مدرس گرگان استان گلستان IR
0911867706409118677064

دارای مدرک فنی و حرفه ای/ سن 44سال/9سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک از 7,روغنی از14و اکرولیک 12 هزار تومان