اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار صیاد شیرازی گرگان استان گلستان IR
0911273350809112733508

دارای مدرک فنی حرفه ای/سن39 سال/20 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی