اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
جام جم گرگان استان گلستان IR
0930325275609303252756

دارای مدرک نصب و تعمیر/سن 28 سال/سابقه کاری 10 سال/کلیه کار های مربوط به اسانسور انجام میشود/هزینه توافقی