اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار کاشانی‬‎ گرگان استان گلستان IR
0911273870509112738705

دارای کارت مهارت/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجرای کار کیلویی از 1300