اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
خیابان رسالت گرگان استان گلستان IR
0915200612209152006122

سن 34 سال/13 سال سابقه/تجربه بالا/هزینه رنگ پلاستیک 6500روغنی8500,اکرولیک12 و کنتکس از 3500ت