اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
طالقانی 5 گرگان استان گلستان IR
0911171930609111719306

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 36 سال/سابقه کاری 10 سال/هزینه اجرای کار بدنه سنگ از 3500,موزاییک از2000 و لاشه سنگ از4500 تومان