اسا اندیش
نصرآباد
نصراباد Gorgan Golestan Province IR
0935578573909355785739

سن 23سال/6سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از 8,حموم و دستشویی9,سنگ ساده20,سرامیک از13 هزارتومان