اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
پاسداران گرگان استان گلستان IR
0939887307209398873072

دارای مدرک مهندسی عمران/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجرای کار بدنه سنگ از 1700 تا3000,موزاییک 2000 و لاشه سنگ از 2000 تومان