اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
گلشهر ۱۰ گرگان استان گلستان IR
0911175130209111751302

دارای مدرک/سن 35 سال/سابقه 14 سال/هزینه توافقی