اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
جام جم گرگان استان گلستان IR
0911177778309111777783

دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 35 ساله/سابقه 10 سال/هزینه با توجه به کار توافقی