اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
گلبرگ ۱۱ گرگان استان گلستان IR
0911971892009119718920

دارای مدرک/سن 30 سال/سابقه 10 سال/هزینه توافقی